Kütahya’da Nüfus ve Yerleşme

Kütahya kent nüfusu 1995 nüfus sayımlarına göre 131 000, 1997 sayımı verilerine göre 162 000′ dir. Kent nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. İlimizde Dumlupınar Üniversitesinin açılması ve süratle büyümesi nüfus artışının önde gelen nedenidir.

Kütahya’ ya bağlı 12 ilçe bulunmaktadır. Bunlar: Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Altıntaş, Domaniç, Aslanapa, Dumlupınar, Şaphane, Çavdarhisar, Pazarlar ve Hisarcık’ dır.

Bunlardan nüfusu 10 000′ i geçenler; Tavşanlı, Simav ve Gediz’ dir. Aslanapa, Dumlupınar, Şaphane, Çavdarhisar, Pazarlar, Emet ve Hisarcık 1980′ den sonra ilçe olmuşlardır.

Kütahya şehri görünüm olarak son yıllarda önemli gelişme göstermiştir. Şehirde çok katlı yapılaşma şehrin merkezinde bulunan Cumhriyet, Menderes, Eskişehir, Afyon ve İstasyon Caddelerinde yoğunlaşmıştır.

Şehrin yerleşiminde güneyini kuşatan Yellice (Acem) dağının etkisi en önemli etken olmuştur. Günbeyde Yellice dağı, kuzeyde Kütahya ovasının bulunması şehrin yapılaşmasının doğu-batı yönünde gelişmesine ve bir koridor şeklini almasına neden olmuştur.

Ancak son yıllarda yapılaşmanın ovaya doğru yayıldığı ve tarım alanlarını ortadan kaldırmağa başladığı görülür ki bu son derecede kaygı vericidir. Ovaya doğru kayan yapılaşmada sadece toplu konutlar değildir. yeni yeni gelişmeğe başlayan sanayii tesisleri de bu yönde yaygınlaşmaktadır. Organize Sanayii Bölgesinin gelişmesi belki bu gelişmeyi durduran bir etken olabilir.

Son yıllarda yeni imara açılan yerlerle gecekondulaşmanın önlenmesine çalışılmaktadır.

1997 Yılı nüfus sayımına göre Kütahya ili ve ilçelerin nüfus durumu şöyledir.

 

İl Adı İlçe Adı Toplam Şehir Nüfusu Köy Nüfusu
Kütahya Merkez 201 913 162 319 39 594
Kütahya Altıntaş 24 074 6 398 17 676
Kütahya Aslanapa 13 281 1 925 11 356
Kütahya Çavdarhisar 10 329 3 331 6 998
Kütahya Domaniç 21 863 4 861 17 002
Kütahya Dumlupınar 5 400 3 172 2 228
Kütahya Emet 47 885 19 625 28 260
Kütahya Gediz 76 796 21 922 54 874
Kütahya Hisarcık 19 459 5 258 14 201
Kütahya Pazarlar 11 282 5 185 6 097
Kütahya Simav 96 113 25 182 70 931
Kütahya Şaphane 11 549 3 840 7 709
Kütahya Tavşanlı 99 685 46 183 53 502
Kütahya Toplam 639 629 309 201 330 428

Kütahya ve ilçelerinin yıllara göre nüfus sayım sonuçları:

  1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Merkez 69479 85099 88768 93900 76128 86317 101573 115408 129056 147928 162434 181531 176184
Altıntaş 25472 29224 30974 32294 33898 32153 29611 33698 25152
Aslanapa 15420
Çavdarhisar 12280
Domaniç 14324 15718 17096 19115 20278 21415 21949
Dumlupınar 6840
Emet 33684 38035 39104 38387 42455 45865 48788 50527 54177 55227 56652 59055 38859
Gediz 37688 42240 43996 46720 51736 51549 55956 58625 66951 65097 68243 74370 60790
Hisarcık 16120
Pazarlar 13079
Simav 37990 43247 44037 46955 52401 56181 61417 66272 74446 80087 80101 83126 78823
Şaphane 10247
Tavşanlı 34942 41835 43400 51310 56978 61842 54721 59237 64343 70776 79780 90189 96277
Uşak 88643 97226 100585 107353 117645
Toplam 302426 347682 359890 384625 422815 330978 367753 398081 439967 470423 497089 543384 572020